Expert på socionomer

Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som hyr ut kunniga socionomer till verksamheter som arbetar med socialt arbete. Vi är socionomer som kan socionomer och socialt arbete.

 

Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som erbjuder trygg bemanning till verksamheter som arbetar med socialt arbete. Vårt mål är att det aldrig ska vara brist på kompetenta socionomer som hjälper dessa verksamheter fullfölja sitt uppdrag. Våra arbetsmetoder ska alltid präglas av snabba och smidiga processer för att undvika onödig tidsspillan och för bästa effekt. Vår ledning har flerårig erfarenhet av socialt arbete vilket ger en unik insyn i det sociala arbetets utmaningar och möjligheter.

home hero
tillkund hero

Socionomera Bemanning ABs grundare Damir Sabani är socionom och har över sexton års erfarenhet av socialt arbete. Damir är fortsatt verksam som socionomkonsult och tar sig an svårare och akuta uppdrag inom barnavårdens myndighetsutövning. Damir är även tillgänglig för handledning och övrig service. 

G-4LTLRF18XP