Skippa stressen

Våra kunniga socionomkonsulter hjälper er att hantera arbetstopparna så att ni slipper stressa och kan fokusera på det som är viktigt.

Er partner när det behövs som mest

Socialtjänsten står inför flera utmaningar i sitt uppdrag att ge medborgarna rätt stöd och hjälp. Hög administrativ belastning, personalbrist och oregelbundet ärendeinflöde påverkar förmågan att möta medborgarnas behov, medan lagenliga deadlines och god service måste upprätthållas.

I dessa situationer behövs en partner som smidigt och snabbt kan avlasta och förstärka där det behövs mest, när det behövs som mest. Socionomera Bemanning AB är den partnern!

Socionombemanning arrow

Vår bemanningsprocess

Första kontakten

Ni tar kontakt med oss och vi återkopplar oftast samma arbetsdag. Vi går igenom era behov.

Matchning

Vi matchar utifrån existerande nätverk och pågående rekryteringar. Vi presenterar alternativ i ett smidigt format. Ni väljer rätt socionom.

Under uppdrag

Vi startar med introduktion med er och vår konsult. Uppdrag startar och vi har regelbunden uppföljning för att se till att alla är nöjda.

Skapa långvarig stabilitet och attraktionskraft. Välj Socionomera Bemanning AB för att säkerställa en framgångsrik och hållbar personallösning.

Varför Socionomera?

Auktoriserad och pålitlig partner
Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som följer lagar, kollektivavtal och branschens etiska regler. Vår stabila ekonomi och omfattande försäkringsskydd garanterar att ni kan lita på oss som en långsiktig och pålitlig partner.

Professionellt stöd och uppföljning
Våra konsultchefer är erfarna socionomer som säkerställer att våra konsulter får adekvat handledning och stöd. Genom regelbundna uppföljningar med både konsulter och uppdragsgivare ser vi till att ni alltid är nöjda med vår service.

Snabba och smidiga processer
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra metoder för att göra er upplevelse med oss så enkel och problemfri som möjligt – för att det ska vara enkelt att bry sig!

Socionomuthyrning arrow

quote copy Jag var redo för nya utmaningar och jag fick intrycket att ni är ett tryggt och seriöst bemanningsbolag. Som konsult känner jag mindre stress och är mer motiverad att göra ett gott arbete. Jag trivs väldigt bra och uppskattar Socionomera som arbetsgivare.

Socionomkonsult, biståndshandläggare, Semsa Suljic