Nyheter

Här kan ni ta del av våra konsulters berättelser och andra intressanta nyheter som händer hos oss på Socionomera.

5 tips för dig som är konsult inom socionombranschen

Tips och råd från en av våra konsultchefer Khalil Hammoura. Utformade för att ge insikt och vägledning för dig som är intresserad av eller redan är involverad i konsultarbete. 

Läs mer arrow

Fyller jag min arbetstid, eller låter jag den fyllas?

Peters reflektion kring arbetsuppgifter och att göra medvetna val, och att fylla sin tid väl som socionomkonsult.

Läs mer arrow

Vikten av ideologi i det sociala arbetet – Del 2

Det går inte att komma ifrån att en ledningsgrupp har ett stort ansvar för socialtjänstens ideologi. Allt från att verksamheten tar till sig och förankrar en ideologi till att den upprätthålls, fördjupas och blir synlig i arbetet för klienterna, samverkansparter och arbetsgivare.

Läs mer arrow

Vikten av ideologi i det sociala arbetet – Del 1

Fokus i den här texten är tankar kring vikten av en ideologisk grund inom socialtjänst på verksamhetsnivå. Vad tillägnandet av det kan innebära för socialtjänsten.

Läs mer arrow

Hur bygger man och underhåller professionella relationer när arbetsplatsen ofta byts?

Att skapa och vårda professionella relationer är avgörande för framgång i karriären, inte minst om du byter jobb regelbundet, vilket man gör i en konsultroll.

Läs mer arrow

Den sociala arbetskraften - Mer än bara lön

Upptäck balansen mellan ekonomisk kompensation och socialt arbete. Utforska hur seriösa bemanningsbolag kan bidra till en välfungerande socialtjänst.

Läs mer arrow

Den dömande socialtjänsten

I det här inlägget skriver vår konsult Peter om livet som socionomkonsult och ämnet att döma en klient i förväg. Här får du ta del av hans tolkning kring ämnet.

Läs mer arrow

Att stå stark i socialt arbete: En reflektion

En reflektion från en av våra socionomkonsulter. Om vikten av att stå stark inom sin roll i socialtjänsten och dess utmaningar som finns.

Läs mer arrow

Vägen till att bli en socionom idag

Att bli socionom innebär en beredskap för att möta en mångfald av utmaningar och att göra skillnad i människors liv. Men vad krävs egentligen för att bli en socionom idag?

Läs mer arrow

Navigera genom utmaningarna av socialt arbete - Lösningar för bemanningsbehov

Att säkerställa rätt kompetensnivå och tillgodose behoven inom socionomområdet kan vara en komplex uppgift. Vi på Socionomerna är väl införstådda i dessa utmaningar och strävar efter att erbjuda anpassade lösningar för att möta behoven hos våra kunder.

Läs mer arrow