Nyheter

Här kan ni ta del av våra konsulters berättelser och andra intressanta nyheter som händer hos oss på Socionomera.

Vikten av ideologi i det sociala arbetet – Del 2

Det går inte att komma ifrån att en ledningsgrupp har ett stort ansvar för socialtjänstens ideologi. Allt från att verksamheten tar till sig och förankrar en ideologi till att den upprätthålls, fördjupas och blir synlig i arbetet för klienterna, samverkansparter och arbetsgivare.

Läs mer arrow

Vikten av ideologi i det sociala arbetet – Del 1

Fokus i den här texten är tankar kring vikten av en ideologisk grund inom socialtjänst på verksamhetsnivå. Vad tillägnandet av det kan innebära för socialtjänsten.

Läs mer arrow

Hur bygger man och underhåller professionella relationer när arbetsplatsen ofta byts?

Att skapa och vårda professionella relationer är avgörande för framgång i karriären, inte minst om du byter jobb regelbundet, vilket man gör i en konsultroll.

Läs mer arrow

Den sociala arbetskraften - Mer än bara lön

Upptäck balansen mellan ekonomisk kompensation och socialt arbete. Utforska hur seriösa bemanningsbolag kan bidra till en välfungerande socialtjänst.

Läs mer arrow

Den dömande socialtjänsten

I det här inlägget skriver vår konsult Peter om livet som socionomkonsult och ämnet att döma en klient i förväg. Här får du ta del av hans tolkning kring ämnet.

Läs mer arrow

Att stå stark i socialt arbete: En reflektion

En reflektion från en av våra socionomkonsulter. Om vikten av att stå stark inom sin roll i socialtjänsten och dess utmaningar som finns.

Läs mer arrow

Vägen till att bli en socionom idag

Att bli socionom innebär en beredskap för att möta en mångfald av utmaningar och att göra skillnad i människors liv. Men vad krävs egentligen för att bli en socionom idag?

Läs mer arrow

Navigera genom utmaningarna av socialt arbete - Lösningar för bemanningsbehov

Att säkerställa rätt kompetensnivå och tillgodose behoven inom socionomområdet kan vara en komplex uppgift. Vi på Socionomerna är väl införstådda i dessa utmaningar och strävar efter att erbjuda anpassade lösningar för att möta behoven hos våra kunder.

Läs mer arrow

Socionomeras framgångsrecept i bemanningsbranschen

I en tid där efterfrågan på socialsekreterare är större än någonsin, särskilt i ljuset av kommunernas ansvar att bekämpa gängkriminalitet genom förebyggande insatser, har Socionomera framträtt som en ledande kraft inom bemanningsbranschen och specifikt inom socionombemanning.

Läs mer arrow

Att välja rätt socionom för rätt uppdrag

I den komplexa världen av socialt arbete är valet av rätt socionom för ett specifikt uppdrag avgörande.

Läs mer arrow