Den sociala arbetskraften – Mer än bara lön

“Lönen är nästan allt”, ungefär så lyder erbjudandet, när en hel del bemanningsbolag inom vård och socialt arbete försöker knyta till sig nya medarbetare. Detta budskap riktar sig till bland annat potentiella socionomkonsulter, många av dem helt nybekanta med branschen.

Enligt Visions senaste rapport uttrycker åtta av tio socialchefer svårigheter med att rekrytera socialsekreterare. Våra uppdragsgivare vittnar om ökande behov och utmaningar i att tillgodose medborgarnas förväntningar på en pålitlig välfärd. Det understryker varför bemanningsbolag är så viktiga kring upprätthållandet av den svenska välfärden.

Politiska beslut om att minska kostnaderna för inhyrd personal speglar dock en komplex balansgång mellan budgetrestriktioner och ett växande ideologiskt motstånd mot bemanningsbolagens roll i välfärdssystemet. I budgetprocessen kan det vara enkelt att förenkla verkligheten till siffror, men detta missar ofta det mänskliga perspektivet och det värdefulla arbete som utförs ute i verksamheterna.

Rekryteringsutmaningar och välfärdens balansakt

Det är därför extra problematiskt när bemanningsbolag marknadsför sig med budskapet att ”lönen är nästan allt”. Det är förståeligt att detta väcker starka reaktioner och ideologiskt motstånd, speciellt när det ger intrycket att bolagens enda funktion är att erbjuda högre löner, vilket kan verka som om det inte finns något verkligt behov av deras tjänster. Om det enda upplevda värdet med ett bemanningsbolag är högre lön, framstår det som logiskt att branschen möter politiskt motstånd. Detta scenario ger intrycket av att branschen endast bidrar till löneinflation utan att tillföra andra värden.

Jag står bakom politiska åtgärder som syftar till att hantera denna utveckling. Dock, baserat på vår egen verksamhetsmodell, är jag övertygad om att seriösa bemanningsbolag fyller en väsentlig funktion inom socialtjänsten. När vårt arbete utförs med rätt inställning, kan vi bidra med betydande samhällsnytta. Vår övertygelse är att ett bemanningsbolag som strävar efter att vara en långsiktig arbetsgivare som erbjuder hållbara ekonomiska och sociala villkor, kan vara ett nyttigt komplement till en välfungerande socialtjänst.

Vi är övertygade om att en välmående socionomkonsult är vägen till ett engagerat arbete med hög dos av professionell integritet. Utifrån vår erfarenhet är en välmående konsult rimligt välbetald men samtidigt även:

  1. Väl omhändertagen av en närvarande arbetsgivare som säkerställer en dräglig arbetsmiljö.
  2. Känner att den kan göra ett samhällsviktigt arbete samtidigt som hen är konsult.
  3. Har ett gäng av likasinnade kollegor som brinner för det sociala arbetet.
  4. Trygga på lång sikt genom regelbundna inbetalningar av hög tjänstepension.
  5. Trygga på kort sikt genom garantilön, goda försäkringar och sjuklön vid behov.
  6. Har möjlighet att ta ut en välbehövd betald semester.
  7. Har en känsla av sammanhang och stolthet av att representera ett bolag som genuint bryr sig om sina anställda och sina uppdragsgivare.

Ovan nämnda värden är svåra att mäta i pengar men visar likväl hur komplex verkligheten kan vara. Så till de som överväger en karriär som socionomkonsulter vill jag säga: lönen spelar nästan alltid men samtidigt nästan aldrig, all roll. Var därför extra noga när du väljer bemanningsbolag.