5 tips för dig som är konsult inom socionombranschen

Här följer fem värdefulla tips från oss konsultchefer på Socionomera Bemanning AB. Dessa råd är utformade för att ge insikt och vägledning för dig som är intresserad av eller redan är involverad i konsultarbete. 

Låt oss dyka in i dessa användbara riktlinjer som kan hjälpa dig att forma och navigera din karriär som socionomkonsult:

 1. Känn till dina rättigheter och förmåner:
  – Fråga om det finns ett kollektivavtal för att förstå arbetsvillkoren och förmåner som tjänstepension, semesterersättning och sjuklön.
  – Var medveten om riskerna om du saknar tjänstepension, vilket kan påverka din ekonomiska trygghet på lång sikt. Vi har tyvärr upplevt att många kommer till insikt väldigt sent när det gäller tjänstepensionen vilket kan medföra risk för att du kan behöva fortsätta arbeta de år du egentligen tänkt att du ska koppla av på stranden i Österlen eller i Alanya eller leva i lugn och ro som pensionär i Västra Hamnen.
  – Kontrollera vilka försäkringar som täcker dig på väg till och från jobbet samt på arbetsplatsen.

 2. Kommunikation med konsultbolag och kommuner:
  – Var transparent när du har kontakt med flera konsultbolag för att undvika missförstånd och förvirring.
  – Undvik att bli presenterad för flera kommuner samtidigt för att undvika dålig stämning och fullföljande problem om du accepteras av två kommuner samtidigt.
 3. Förstå uppdraget:
  Klargör arbetsuppgifter, förväntad tidslinje och specifika mål innan du accepterar ett uppdrag.
  – Se till att undvika missförstånd för att säkerställa att du är rätt person för uppdraget.
 4. Anställningsformer som konsult:
  – Fast anställning ger stabilitet men kan begränsa val av uppdrag
  – Visstidsanställning ger flexibilitet men kan medföra risken att stå utan uppdrag.
  – Eget aktiebolag ger maximal frihet men kräver fullständigt ansvar för företagsrelaterade aspekter.
 5. Flexibilitet och uppdragets plats:
  – Som konsult är det viktigt att vara öppen för att ta uppdrag var som helst och vara mobil.
  – Många konsulter eller aspirerande konsulter upplever en betydande grav av stress när deras nuvarande uppdrag närmar sig sitt slut eller när de befinner sig mellan uppdrag. Denna stress är förståelig, men det är viktigt att notera att du som konsult blir en mer eftertraktad kandidat ju tidigare du kan påbörja ett nytt uppdrag hos en annan uppdragsgivare. Vilket då talar till din fördel när du konkurrerar mot andra kandidater för samma uppdrag.

Genom att vara medveten om dessa detaljer kan du bättre navigera i konsultbranschen och fatta informerade beslut för en framgångsrik och hållbar karriär.