Socionomeras framgångsrecept i bemanningsbranschen

I en tid där efterfrågan på socialsekreterare är större än någonsin, särskilt i ljuset av kommunernas ansvar att bekämpa gängkriminalitet genom förebyggande insatser, har Socionomera framträtt som en ledande kraft inom bemanningsbranschen och specifikt inom socionombemanning. Grundaren Damir Sabani, tidigare anställd socialsekreterare, har omskapat sin strävan efter personlig frihet till en framgångsrik affärsmodell som idag stöttar över 60 svenska kommuner.

En respons på samhällets behov

Socionomeras tillväxtresa, som ledde till utmärkelsen Årets Gasell i Skåne två år i rad (2021-2022), är ett bevis på företagets förmåga att effektivt möta det växande behovet av kvalificerade socionomer. Med över 80 konsulter och en databas med tusentals namn kan Socionomera snabbt tillhandahålla expertis där det behövs mest. Det krävande och pressande arbetet som socialsekreterare är inte för alla. Socionomera erkänner denna utmaning och svarar med en noggrann urvalsprocess för att finna individer med rätt karaktär och passion för arbete inom socialtjänsten. Denna metod bidrar till att lyfta socialkontor och stärka deras förmåga att hantera komplexa, sociala frågor.

En ny väg framåt

Damir Sabani betonar att bristen på socionomer och minskade resurser i socialsektorn är betydande hinder för kommuner. Socionomera erbjuder en avlastning och bidrar med värdefull erfarenhet som kan vara avgörande i kampen mot samhällsproblem som gängkriminalitet. Nyligen har Socionomera utvidgat sin verksamhet till att inkludera bemanning av sjuksköterskor, vilket markerar företagets inträde i en ny marknad med nya utmaningar. Sabani ser denna expansion som ett naturligt steg i företagets utveckling och strävar efter att replikera framgångsreceptet från socionombemanning till sjukvårdssektorn.

 

Socionomera – En pålitlig partner i socialt arbete

Socionomeras resa är inte bara en berättelse om affärsmässig framgång utan också om en djup förståelse för socialt arbete och samhällets behov. Med sitt fokus på att matcha rätt socionom till rätt uppdrag, erbjuder de en lösning som inte bara avlastar kommuner utan också bidrar till att hantera några av de mest pressande sociala frågorna i dagens Sverige.