Varför valde jag att bli ambulerande tjänsteman inom socionomyrket?

I takt med att pandemin fortskred stod samhället inför en hel del utmaningar, som märkligt nog, ledde till en del positiva förändringar. Socialtjänsterna i Sverige hade nu större förståelse för samhällets förändringar och var redo att bemöta sociala problem med större flexibilitet. På arbetsplatser före pandemin var det i princip omöjligt att få till distansarbete, då det fanns en utpräglad tanke om att anställda ska befinna sig på plats och utföra sitt arbete.

Ett självklart val

Jag valde att bli konsult på grund av den flexibilitet som möjliggörs. Att få styra min arbetssituation på ett annat sätt idag än vad jag kunnat tidigare. Det är en större frihet att själv kunna bestämma över när och hur arbetet utförs. Min erfarenhet och kunskap som jag samlat på mig genom åren uppskattas nu av uppdragsgivare runt om i landet och jag får möjlighet att påverka och stötta en verksamhet som befinner sig i en tuff situation. Nu kan jag ge mitt fulla fokus till att vara just socialarbetare och bedriva sann utredningsarbete. Nu behöver jag inte längre sitta med i organisatoriska möten och känna mig stressad över allt jag inte hinner med. Jag träffar och lär känna så otroligt mycket nya människor vilket har utvecklat mitt kontaktnätverk enormt. Vissa av personerna har jag fortfarande kontakt med idag.

Våga ta steget

Jag ångrar inte att jag blev socionomkonsult, det har stärkt mig enormt. Jag känner att jag har hittat mig själv i arbetslivet och rekommenderar samtliga som funderar på att bli konsulter inom socionomuthyrning att våga ta steget. Livet är för kort för att inte våga ta språnget till att kunna påverka genom arbetet, hur man förlägger arbetet och i förlängningen därigenom påverka ens eget liv.

Ja, ni ser rätt. Bilden är tagen i Italien och visst kan man kombinera arbete med resor. Det är också en fördel med att vara konsult.

En historia av: Arbnora Alija